Dyslexie

ZieZo begeleidt kinderen die moeite hebben met technisch lezen en /of spelling en kinderen waarbij een lichte of ernstige vorm van dyslexie is vastgesteld. Na een didactisch onderzoek op lees- en/of spelling gebied wordt een passend begeleidingsplan opgesteld dat aansluit bij het niveau van het kind.

Als dyslexiespecialist beschik ik over een aantal behandelmethoden  waarbij er allereerst gewerkt wordt aan een stevige basis en van daaruit steeds een stapje verder. De individuele begeleiding is erop gericht uw kind steeds een stapje verder vooruit te helpen waarbij rekening gehouden wordt met het tempo waarin de leerling zich ontwikkelt. Dit is niet voor ieder kind hetzelfde.

Vooral het aansluiten bij wat een kind al kan en dit op een speelse manier, in een passend tempo uitbreiden zal zorgen voor succeservaringen die deze kinderen vaak zo hard nodig hebben. In overleg met u en, indien mogelijk, met de leerkracht of interne begeleider van de school, stemmen we het programma zo goed mogelijk af op de leerstof van school en bespreken we de mogelijkheid om thuis te oefenen.

De behandelmethoden die o.a. ingezet kunnen worden zijn:

Voor technisch lezen:

Sleeplezen

Bij stagnerende lezers zien we vaak dat het automatiseren van de directe woordherkenning onvoldoende tot stand komt. Vaak blijven deze kinderen hardnekkig “hakken en plakken” of ontwikkelen ze een radende leesstrategie. Voor beide geldt dat de vloeiendheid, de nauwkeurigheid en het leestempo hieronder lijden.

Bij de methode Sleeplezen wordt de leesaanpak versimpeld en ligt de nadruk vooral op synthese en vloeiend lezen. Daarnaast wordt er bewust en nadrukkelijk geen enkele negatieve aandacht meer besteed aan alles wat er niet goed ging bij het lezen. Er wordt alleen positieve feedback gegeven.

De ervaring leert dat hiermee ook zeer zwakke lezers goede vooruitgang kunnen boeken.

Zie voor meer informatie www.sleeplezen.nl

Voor spelling:

KWeC-methodiek

De KWeC methodiek is een mulitsensoriële spellingmethodiek  (gebruik makend van meerdere zintuigen) die als ondersteuning bij elke spellingmethode gebruikt kan worden. Door gebruik te maken van gekleurde blokjes en hiermee woorden te “bouwen” wordt het klankbewustzijn vergroot.

Voor spellingzwakke en dyslectische leerlingen is dit een ideale methode, omdat ze inzicht krijgen in de opbouw van de spelling en door dit met inzet van meerdere zintuigen te ervaren beklijft de leerstof beter.

Zie voor meer informatie www.kwec.nl