Dyscalculie

Ziezo begeleidt kinderen met (ernstige) rekenproblemen en kinderen waarbij een vermoeden bestaat van dyscalculie of waarbij dyscalculie al is vastgesteld.

Door middel van een didactisch proces onderzoek wordt bekeken op welk onderdeel of welke onderdelen van het rekenen ondersteuning nodig is.

Aan de hand van deze gegevens wordt een passend begeleidingsplan opgesteld dat aansluit bij het niveau van uw kind.

Soms is het nodig om het rekenonderdeel vanaf het begin opnieuw aan te bieden om zo een stevige basis neer te zetten waarop verder gebouwd kan worden.

 

Als behandelaar van ernstige rekenproblemen en dyscalculie beschik ik over diverse middelen en materialen om de verschillende rekenonderdelen aan te bieden.

Per leerling wordt steeds afgestemd welke methode en welk materiaal het best passend is om in te zetten.

De individuele begeleiding is erop gericht uw kind steeds een stapje verder vooruit te helpen waarbij rekening wordt gehouden met het tempo waarin de leerling zich ontwikkelt. Dit is niet voor ieder kind hetzelfde.

Vooral het aansluiten bij wat een kind al kan en dit op een speelse manier, in een passend tempo uitbreiden zal zorgen voor succeservaringen die deze kinderen vaak zo hard nodig hebben.

Het bevorderen van het zelfvertrouwen en van de motivatie is zeer belangrijk.

 

In overleg met u en, indien mogelijk, met de leerkracht of interne begeleider van de school, stemmen we het programma zo goed mogelijk af op de leerstof van school en bespreken we de mogelijkheid om thuis te oefenen.

 

De rekenbegeleiding zal zich richten op de volgende domeinen:

  • Getallen en getal relaties.
  • Bewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen).
  • Meten en meetkunde.
  • Tijd en geld.
  • Verhoudingen, breuken en procenten

Meer informatie over dyscalculie vindt u op www.balansdigitaal.nl/stoornissen/dyscalculie