Beelddenken

Training: “Ik leer anders”

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen met een leerachterstand of leerproblemen, vaak op een andere manier leren en denken; in beelden en niet in woorden, visueel en niet auditief.

 Kleine test:

 • Denk aan het woord STOEL
 • Wat zie je ?
 • Zie je de letters: S-T-O-E-L ?
 • Of zie je een plaatje van een stoel?
 • Zie je een plaatje dan ben je mogelijk een beelddenker !

 In het onderwijs wordt voornamelijk talig lesgegeven in woorden, auditief en in stapjes.
Voor 95% van de mensen volstaat deze talige aanpak.
 Een relatief kleine groep mensen leert op een visuele manier: door (het geheel) te zien. Zij behoren tot de groep beelddenkers.
Het talige onderwijs sluit voor deze groep kinderen niet goed aan en de lesstof wordt niet altijd begrepen en/of onthouden.
Het leerproces kan dan moeizaam verlopen, waardoor de leerlingen de basisvaardigheden niet goed beheersen.
Extra hulp thuis en op school heeft dan vaak onvoldoende effect omdat de hulp niet passend is voor de manier waarop deze leerlingen leren, in beelden en niet in woorden. Eerst het geheel en dan de delen.

Tijdens de training “Ik leer anders” leren kinderen een passende techniek aan om zich de leerstof eigen te maken door de talige informatie om te zetten in beelden.
Beelddenken is een andere visuele manier van leren.
Het blijkt dat de leermethode “Ik leer anders”effect heeft.
Tijdens de eerste sessie kan het kind direct vertellen of deze leermethode voor hem of haar werkt.

De training “Ik leer anders” helpt om informatie te vertalen naar het juiste informatiesysteem: visueel.

Door het volgen van deze training leert het kind zelf deze techniek nu en in de toekomst toe te passen !

Doelgroep: leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs die leerproblemen ervaren en die zichzelf herkennen in een groot aantal kenmerken van een beelddenker.

Vraag om de gratis test “Ben jij/is jouw kind een beelddenker”.

Direct resultaat van de training:

 • Vlotter lezen
 • Vlotter rekenen
 • Informatie beter onthouden
 • Meer rust in het hoofd
 • Minder snel overprikkeld
 • Beter concentreren
 • Beter structuur aanbrengen in activiteiten
 • Meer plezier in leren
 • Meer zelfkennis
 • Positiever zelfbeeld

Zie voor meer informatie over beelddenken de site: www.ikleeranders.nl

Astrid Oostveen ontwikkelde de beelddenkcursus “Ik leer anders”.

Als gecertificeerd coach bied ik deze trainingen aan tegen het vastgestelde tarief van € 60,- per sessie ( gemiddeld 6 sessies van 50 min.) plus € 40 euro voor het werkboek.