Bootcamp

Bootcamp: Tafels van 1 t/m 10

Een aantal keren per schooljaar organiseert ZieZo speciale rekenbootcamps.
In de rekenbootcamps worden de tafels van 1 t/m 5 en de tafels van 6 t/m 10 uitgebreid geoefend.
Op een actieve en spelende manier met veel beweging, beelden en kleur leren de kinderen de tafelsommen beter te automatiseren en te memoriseren.

Het vlot kunnen oproepen van de tafelsommen uit het geheugen heeft veel voordelen bij het rekenen. Het zorgt ervoor dat het kind sommen sneller kan uitrekenen en dat het werkgeheugen minder belast wordt.
Ook bij het uitrekenen van deelsommen, grote vermenigvuldigingen, sommen met breuken en procenten is een vlotte kennis van de tafels van belang. Bovendien kan het vlot oproepen van deze kennis het zelfvertrouwen en het plezier in rekenen enorm vergroten.

Rekenbootcamps worden gegeven in kleine groepjes van maximaal 6 leerlingen zodat er voldoende ruimte is voor individuele begeleiding.
De bootcamps vinden plaats op een daarvoor geschikte locatie zoals b.v. een gymzaal.

  • De rekenbootcamps zijn bedoeld voor leerlingen van groep 5 t/m 8 van de basisschool.
  • De rekenbootcamps bestaan uit 2 dagdelen van 2,5 uur.
    Het eerste dagdeel staan de tafels van 1 t/m 5 centraal.
    In het tweede dagdeel oefenen we de tafels van 6 t/m 10.
  • Bij deelname aan 2 dagdelen krijgt uw kind een deelnamecertificaat, een gratis spel en oefentips mee voor thuis.
  • De kosten voor beide dagdelen zijn €75,- (inclusief spel).
  • De kosten voor 1 dagdeel €40,-.

Via deze site worden datum en locatie van de eerst volgende rekenbootcamp bekend gemaakt.

Wilt u uw kind alvast aanmelden voor een rekenbootcamp?

Neem dan telefonisch of per mail contact met mij op.

Momenteel is het alleen mogelijk om individuele rekenbootcamps te volgen tegen het reguliere uurtarief.