De praktijk

Bij ZieZo worden kinderen van de basisschool en het voortgezet onderwijs begeleid die problemen ervaren rondom leren.
De begeleiding vindt plaats in mijn praktijkruimte in Schalkhaar.
In overleg kan de ondersteuning op een andere locatie plaatsvinden zoals thuis of op school. Voorwaarde is wel dat er in een rustige omgeving gewerkt kan worden.

In een rustige, veilige sfeer wordt uw kind individueel en op maat begeleid, waarbij vooral het opdoen van succeservaringen en het leren omgaan met, ervoor zorgen dat het zelfvertrouwen, de leermotivatie en het plezier in school weer toenemen.

De begeleiding richt zich op de volgende gebieden:

 • Leesproblemen en dyslexie
 • Spelling en werkwoordspelling
 • Begrijpend lezen
 • Rekenproblemen en dyscalculie
 • Leren leren
 • Beelddenken

Zoveel mogelijk afstemmen met iedereen die bij het kind betrokken is en aandacht voor de positieve kenmerken en de sterke kanten van het kind zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Afstemmen op:

 • Wat het kind al kan en van daaruit steeds een stapje verder.
 • De leerstrategie die het best passend is.
 • De interesse en de voorkeuren van het kind.
 • De mogelijkheden om thuis hulp te bieden en te oefenen.
 • De leerstof en lesmethode op school (indien mogelijk).
 • Reeds succesvol ingezette acties.

Graag kom ik, indien mogelijk, in contact met de leerkracht en/of interne begeleider van de school om informatie uit te wisselen en de hulp zo goed mogelijk aan te laten sluiten. Hiervoor zal altijd eerst uw toestemming worden gevraagd.